Montera Onspot

Onspot installeras enkelt av en mekaniker på 5–8 timmar. Monteringsanvisningen vägleder dig genom installationsprocessen.

Automatisk dränering till lufttank

Reparationssats Arm ledlager 01, 03, 04

Säkring för tryckstång 04