Kun käytettävyys on tärkeää

Olipa kyseessä julkinen palvelu tai kaupallinen toiminta, työt on saatava valmiiksi
ajoissa. 
 

Liukkaan kelin aiheuttamien viivästysten seuraukset voivat olla hyvin erilaisia
toiminnan luonteesta riippuen. Pelastustoimissa lyhyt vasteaika voi olla
kriittinen ihmishenkien ja omaisuuden pelastamisessa. Kaupallisessa toiminnassa tavaroiden toimituksen myöhästyminen voi tarkoittaa tulonmenetyksiä ja tyytymättömiä asiakkaita
.

Hyvä olo helpottaa ajamista

Kuljettajan hyvinvointi on osa menestyksellistä toimintaa. Automaattinen Onspot- lumiketjujärjestelmä ei ainoastaan eliminoi suunnittelemattomia pysähdyksiä ja ajanhukkaa vaan myös vähentää loukkaantumisriskiä ja stressiä – tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja ja työn tehottomuutta.
Kuljettaja, joka tuntee olonsa turvalliseksi ja mukavaksi, suorittaa työnsä paremmin

Tiesitkö?

Sään aiheuttamiin viivästyksiin liittyvät kustannukset yhdysvaltalaisille kuljetusyrityksille ovat vuosittain 2,2–3,5 miljardia dollaria.

Raskas lumi vähentää liikennevirran kapasiteettia 30 prosenttia ja kevyt lumi 5–10 prosenttia.

Yritykset huomioivat yhä useammin sään merkityksen riskienhallinnassa. Ymmärtämällä sään vaikutuksen liiketoimintaan voi tehdä harkittuja päätöksiä siitä, miten ei-toivotuilta sääriskeiltä voi suojautua ja miten voi paremmin hallita niiden taloudellisia vaikutuksia

Järkevä investointi

Investoimalla Onspot-järjestelmään voi minimoida liukkaan kelin aiheuttamat riskit toiminnalle. Puhumattakaan inhimillisistä positiivisista vaikutuksista, kuten
kuljettajan hyvinvoinnista