Det er en lang historie...

Grundideen bag Onspot er faktisk hundrede år gammel. Det er en lang historie om, hvordan denne ide forbedrede sikkerheden og produktiviteten, ikke blot for chaufførerne, men også for samfundet.

Onspot milepæle

1915

I august 1915 blev patent nr. 1,150,148 udstedt til W.H. Putnum i New York for hans nye og enestående anti-udskridnings-anordning. Mr. Putnum fik aldrig virkeliggjort sin mission.

 

1977

I vinteren of 1977 realiserede Göran Törnebäck fra Linköping i Sverige Putnums ide ved at montere et automatisk snekædesystem på en lokal mælkedistributionslastbil.

1978

Den svenske opfinder Göran Törnebäck bringer sine originale, automatiske snekæder til Nordamerika efter at have fået succes med produktet i Europa.

 

 

1988

Onspot of North America begynder at importere Onspot til Nordamerika.

1991

Onspot AB overtages af VBG Group. Produktionen flyttes til Vänersborg i Sverige.

1992

Onspot of North America begynder produktionen.

1993

Ifølge en forskningsrapport udarbejdet af Linköpings Teknologiske Institut på bestilling af det svenske forsikringsselskab Hansa Trafik reducerer Onspot ulykkesfrekvensen for distributionskøretøjer med ca. 50%.

2000

Ny Onspot Model 012. Dobbeltvirkende cylinder, 33% lettere, vedligeholdelsesfri.

 

2003

Nyt salgsselskab etableres – Onspot France.

2014

Ny Onspot Model 016. 29% lettere, integreret cylinder, kortere.

2015

Onspot of North America opkøbes af VBG Group.