Når tingene skal køre - altid

 

Uanset om der er tale om offentlig tjeneste eller kommerciel transport drejer det sig om at få jobbet gjort – til tiden.

Men følgerne af forsinkelser pga. glatte veje kan være meget forskellige, alt efter opgavens art. For redningsindsatse kan hurtig udrykning være kritisk for en indsats, der kan redde liv og gods. For kommerciel transport kan forsinkelser i leveringstiden betyde økonomisk tab og utilfredse kunder.

Du kører godt, når du har det godt

Chaufførens velvære er et led i virksomhedens sunde forretning. Onspot automatiske snekæder eliminerer ikke blot uventede stop og mistet tid, men reducerer også risikoen for personskader og stress – faktorer som kan medføre sygefravær og ineffektivt arbejde. En chauffør, der føler sig tryg og sikker, yder en bedre indsats.

Vidste du det?

Omkostningerne ved vejrrelaterede forsinkelser i amerikanske vognmandsfirmaer er mellem 2,2 milliarder og 3,5 milliarder dollars årligt.

Kraftig sne sænker trafikstrømmen med 30 %, og let sne sænker den med 5-10 %.

Virksomheder tager i stigende grad vejret med i deres risikovurdering. Ved at forstå, hvordan vejret påvirker forretningen, kan de træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan de skal afdække uønskede vejrrisici for bedre at styre den økonomiske risiko.

En klog investering

En investering i Onspot er at minimere risikoen for driftsproblemer som følge af glatte veje. For ikke at nævne de positive menneskelige faktorer så som chaufførernes tryghed.