Under vanskelige kørselsforhold...

Dårlige og glatte veje kan vi alle møde – på lige fod. Men udfordringerne er forskellige, alt efter det job, der skal udføres.

Under vanskelige kørselsforhold...

Dårlige og glatte veje kan vi alle møde – på lige fod. Men udfordringerne er forskellige, alt efter det job, der skal udføres.

Kørsel på isglatte veje

 

Uanset hvilket køretøj, du fører, kan islagte og glatte veje gøre det problematisk at gøre jobbet. Stresspåvirkningen og risikoen for at komme til skade, når du skal ud af førerhuset for at lægge konventionelle snekæder på, er ens for alle.

Onspot er en måde til at undgå denne stressfaktor, således at du fortsat kan være tryg og sikker samt komme frem til målet i tide. Du skal blot trykke på knappen.

Manuelt er slidsomt

Montering af manuelle snekæder er tungt arbejde, tidskrævende og slidsomt. De skal også monteres korrekt, så de ikke løsner sig og beskadiger køretøjet.

Den nemme måde at forbedre vejgrebet er blot at trykke på en knap på instrumentbrættet og fortsætte kørslen! Det er en af fordelene ved Onspot automatiske snekæder.

Optimer din kørsel

Lær af tips og tricks, hvordan du får optimal gavn af Onspot automatiske snekæder.