Onspotin pitäminen käyttökunnossa

Onspot vaatii hyvin vähän huoltoa ja kunnossapitoa. Periaatteessa riittää, että se
aktivoidaan kerran kuukaudessa, jotta itsevoitelevat laakerit pysyvät hyvässä
kunnossa
.