Internationalt, regler og forskrifter

Internationalt varierer reglerne for brug af snekæder fra fuldt ud tilladt til kun tilladt under bestemte forhold. Se, hvilke regler der gælder for dit land.

Regler i de enkelte lande

Albanien - Snekæder til drivakslen skal medføres i køretøjet. De skal bruges iht. skiltning og vejforhold.

Belgien - Snekæder er kun tilladt på sne- og/eller isdækkede veje.

Bosnien-Hercegovina - Snekæder skal medføres i køretøjet fra 15. november til 15. april. De skal bruges på is- og snedækkede veje. Montering: mindst 1 par på drivakslen.

Bulgarien - Snekæder skal medføres i køretøjet fra 1. november til 31 marts. Brugen er påbudt i bjergpas, når det angives ved skiltning.

Danmark - Snekæder tilladt fra 1 november til 15. april.

Estland - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Finland - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Frankrig - Brug af snekæder når det angives ved skiltning.

Irland - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Italien - Der skal medføres anti-udskridningsanordning (f.eks. snekæder) i køretøjet.

Hviderusland - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Kosovo - Snekæder til drivakslen skal medføres i køretøjet. De skal bruges iht. skiltning og vejforhold.

Kroatien - Snekæder til drivakslen kræves under bestemte forhold. Snekæder påbudt i Lika/Gorski Kotar regionen.

Letland - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Liechtenstein - Snekæder er tilladt. Ikke nødvendige i dalene. I bjergene angives det ved skiltning, om snekæder er påbudt.

Litauen - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Luxembourg - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Makedonien - Snekæder skal medføre i køretøjet fra 15. oktober til 15. marts, hvis køretøjet er monteret med normale dæk.

Montenegro - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Holland - Snekæder er ikke tilladt på offentlig vej.

Norge - Køretøjer >3,5 t tilladt totalvægt skal medføre snekæder fra 15. oktober til 31. marts. Lastbil med påhængskøretøj skal medføre 7 kæder (5 kæder alene til lastbilen).Onspot erstatter kravet om snekæden på de inderste hjul for lastbiler over 3,5 tons.

Polen - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje. Der er udførlig skiltning på veje, hvor snekæder er påbudt.

Portugal - Snekæder midlertidigt påbudt, når det er angivet ved skiltning (kun for højtliggende områder).

Rumænien - Køretøjer >3,5 t tilladt totalvægt skal medføre snekæder, der skal monteres når det angives ved skiltning.

Rusland - Snekæder anbefales, men er ikke påbudt.

Serbien - Snekæder til drivakslen skal medføres i køretøjet.

Slovakiet - Snekæder skal medføres i køretøjet. De skal bruges iht. skiltning og vejforhold.

Slovenien - Snekæder skal medføres i køretøjer >3,5 t tilladt totalvægt, hvis der ikke er monteret vinterdæk.

Storbritannien - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Spanien - Snekæder tilladt når det er angivet ved skiltning eller af myndighederne. Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Sverige - Alle tunge køretøjer, uanset nationalitet, skal have vinterdæk eller tilsvarende udstyr under perioden 1. december til 31. marts. Som tilsvarende udstyr er snekæder godkendt. Onspot er klassificeret som tilsvarende udstyr.

Schweiz - Hvis myndighederne påbyder snekæder, er kun snekæder tilladt (firehjulstrukne køretøjer kan være undtaget). Brug af snekæder hvor det er skiltet og forholdene kræver det.

Tjekkiet - Forskellig skiltning kan forekomme. Snekæder er påbudt på mindst 2 trækkende hjul på køretøjer med 3 eller flere aksler, hvis angivet ved skiltning.

Tyrkiet - Det anbefales at medføre snekæder i køretøjet og bruge dem på sne- og isdækkede veje.

Tyskland - Brug af snekæder når det angives ved skiltning.

Ukraine - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje.

Ungarn - Snekæder er kun tilladt på sne- og isdækkede veje. Brug og medførelse af snekæder kan være påbudt under særlige vejrforhold. Under vinterforhold kan udenlandske køretøjer nægtes indrejse, hvis de ikke medfører snekæder.

Østrig - Snekæder til mindst to hjul på drivakslen skal medføres i køretøjet fra 1. november til 15. april. Der gælder undtagelser for busser i kollektiv trafik. De skal bruges på is- og snedækkede veje.