Sandspreder

Sandspredere er typisk permanent monteret i begge sider af køretøjet, og de består af sandbeholdere og et tilførselssystem. De betjenes manuelt af chaufføren og lægger sand ned foran de trækkende hjul for at forbedre vejgrebet. Visse systemer har også opvarmning.

For

       • Permanent monteret og klar til brug

       • Aktiveres fra førerhuset

       • Sandtilførslen fungerer også for påhængskøretøjet

       • Aktiveres med en kontakt

       • Føreren bliver i førerhuset

       • Forkorter bremselængden

         

 

Imod

      • Effektivitet og pålidelighed afhænger af sandets kvalitet

      • Pladskrævende
       og tunge (sandets vægt)
      • Kræver regelmæssig efterfyldning med sand (manuelt)

      • Sandet kan fryse og kræver så opvarmning for at fungere

      • Begrænset funktionsstrækning – ca. 1,5 km
      • Fungerer ikke ved bakning

      • Fungerer ikke, når sandbeholderne er tomme

      • Miljøpåvirkning – er ikke tilladt i alle lande

Sandspredere kan monteres på:

Lette erhvervs køretøjer

Tunge erhvervs køretøjer

Ambulancer

Brand- og rednings køretøjer

Skole- og turist busser

Terminal traktorer

Fjernelse af sne og is

Special lastbiler

Sammenligning med andre systemer

 

KøretøjstypeOnspotKonventionelle snekæder SandspredereTekstilovertræk til dæk4x4

Lette erhvervskøretøjer

Tunge erhvervskøretøjer

Ambulancer

Brand- og redningskøretøjer

Skole- og turistbusser

Terminaltraktorer

Fjernelse af sne og is

Speciallastbiler

Vedligehold

Sandbeholderne skal fyldes op for hver ca. 1,5 km.