Redde liv, holde tidsfrister og sikre godt omdømme

Redningsoppdrag, offentlig transport og varelevering. Oppdraget kan mislykkes dersom kjøretøyet ikke kommer fram på den isete og glatte veien.

Onspot er alltid tilgjengelig for å øke veigrepet og hjelpe deg å utføre oppdraget. Det er bare å trykke på knappen.

Redde liv, holde tidsfrister og sikre godt omdømme

Redningsoppdrag, offentlig transport og varelevering. Oppdraget kan mislykkes dersom kjøretøyet ikke kommer fram på den isete og glatte veien.

Onspot er alltid tilgjengelig for å øke veigrepet og hjelpe deg å utføre oppdraget. Det er bare å trykke på knappen.

Forebygg kostnadskrevende forsinkelser

For et transportfirma kan lønnsomheten, for ikke å snakke om omdømmet, stå på spill dersom levering ikke skjer til avtalt tid. Onspot er en smart investering for å unngå kostnadskrevende forsinkelser forårsaket av dårlige kjøreforhold. Den holder hjulene i gang og er alltid klart til bruk når kjøreforholdene kan true leveransen. 

Onspot – for sjelefred

Onspot handler også om sjåførenes velvære og sikkerhet. Tenk deg å slippe stressfølelsen når kjøreforholdene forsinker deg og gjør det vanskelig – eller umulig – å nå bestemmelsesstedet i tide. Tenk deg at du ikke må ut i snøstorm om natten for å montere tunge kjettinger. Du kan bare sitte i det varme førerhuset og trykke på knappen!

Når tiden er avgjørende

Hvis det å holde tiden er en del av jobben din, kan en forsinkelse koste deg ditt gode navn og rykte. Og ikke nok med det, forsinkelser kan ha alvorlige følger. Onspot reduserer risikoen for forsinkelse på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Når tiden er avgjørende

Hvis det å holde tiden er en del av jobben din, kan en forsinkelse koste deg ditt gode navn og rykte. Og ikke nok med det, forsinkelser kan ha alvorlige følger. Onspot reduserer risikoen for forsinkelse på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Veigrep, sikkerhet og komfort

Onspot-systemet gir et veigrep som tilsvarer et sett med vanlige kjettinger ved å trykke på en knapp, uten at du behøver å stanse kjøretøyet. Det er fast montert og klart til bruk når det trengs.

  • Se hele filmen og hør hva brukerne sier

Ja, Onspot fungerer virkelig!

Onspot er en genialt enkel og pålitelig løsning som bare virker og virker...