Onspot – alltid og over alt?

Ja, stort sett. Men når det gjelder kjettinger og annen mekanisk traction control er det ulike regler og forskrifter som gjelder i ulike land. Det kan også være ulike lokale bestemmelser i ett og samme land.

Er det tillatt med kjettinger i mitt land?

Eller er det påbudt med kjettinger av hensyn til trafikksikkerheten? Finn ut hvilke regler og forskrifter som gjelder i ditt land – eller andre land der du har tenkt å kjøre.