Nordamerikanske forskrifter

Kjettinger kan være tillatt eller forbudt, dette varierer fra område til område og fra land til land. Finn ut hva som gjelder i ditt land eller område.

USA

Alabama - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Alaska - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Arizona - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Arkansas - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

California - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Colorado - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Connecticut - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten. Det er kun tillatt med kjettinger mellom 15. november og 30 april.

Delaware - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Florida - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Georgia - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Hawaii – Det er ikke tillatt å bruke kjettinger.

Idaho - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Illinois - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Indiana - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Iowa - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Kansas - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Kentucky - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Lousiana - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Maine - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Maryland - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Massachusetts - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Michigan - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Minnesota - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Mississippi - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Missouri - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Montana - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Nebraska - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Nevada - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

New Hampshire - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

New Jersey - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

New Mexico - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

New York - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

North Carolina - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

North Dakota - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Ohio - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Oklahoma - Det er tillatt å bruke kjettinger.

Oregon - Det er tillatt å bruke kjettinger.

Pennsylvania - Det er tillatt å bruke kjettinger, men PennDOT har myndighet til å begrense kjettingbruk til kortere perioder der snø og is gir vanskelige kjøreforhold.

Rhode Island - Det er tillatt å bruke kjettinger.

South Carolina - Det er tillatt å bruke kjettinger.

South Dakota - Det er tillatt å bruke kjettinger.

Tennessee - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Texas - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Utah - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Vermont -  Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Virginia - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Washington - Det er kun tillatt å bruke kjettinger og alternativt traksjonsutstyr i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

West Virginia - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Wisconsin - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

Wyoming - Det er kun tillatt å bruke kjettinger i trafikkfarlig vær eller andre relaterte situasjoner, men må ikke skade motorveioverflaten.

 Puerto Rico - Det er tillatt å bruke kjettinger.

Canada

Alberta -  Det er tillatt å bruke kjettinger.

British Columbia - Det er påbudt med kjettinger på visse veier slik det kunngjøres i oktober.

Manitoba - Det er tillatt å bruke kjettinger av rimelig dimensjon på motorkjøretøy der trafikksikkerheten krever det.

New Brunswick - Det er tillatt å bruke kjettinger der det er snø og is.

Newfoundland and Labrador - Det er påbudt å bruke kjettinger når det er snø og is på veien.

Northwest Territories - Det er tillatt å bruke kjettinger når det er is eller snø på veien.

Nova Scotia - Det er tillatt å bruke kjettinger av rimelig dimensjon på motorkjøretøy der trafikksikkerheten krever det på grunn av snø, is eller andre forhold som kan medføre at et kjøretøy mister veigrepet.

Nunavut - Kjøretøy kan bruke kjettinger når det er is eller snø på veien.

Ontario - Det er tillatt å bruke kjettinger, men bare hvis de ikke skader veidekket.

Prince Edward Island -  Det er tillatt å bruke kjettinger.

Quebec - Det er tillatt å bruke kjettinger fra 15. oktober til 1. mai på utrykningskjøretøy, gårdstraktor eller annet kjøretøy som brukes til snørydding og vintervedlikehold.

Saskatchewan - Det er tillatt å bruke kjettinger.

Yukon - Det er tillatt å bruke kjettinger.