Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Onsponts nettsteder, som du får tilgang til via forskjellige domenenavn som eies og administreres av VBG Group AB. Personvernerklæringen gjelder for alle nettstedene.

Personvern er viktig for VBG Group AB, og derfor lager og drifter vi nettstedene og de nettbaserte tjenestene våre på en slik måte at personvernet ivaretas. Samtidig overholder vi gjeldende lover om behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen vi samler inn og hvordan den brukes.

Datainnsamling
VBG Group (Onspot-varemerket) samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg (for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via nettstedene med mindre du oppgir slik informasjon frivillig. Hvis du ikke vil at personlig informasjon om deg skal samles inn, må du ikke oppgi slik informasjon til oss.

For at vi skal kunne svare på dine spørsmål eller henvendelser, kan det være nødvendig å spørre deg om personlig informasjon som navn, arbeidsgiver/bedrift, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen kan brukes til å svare deg på henvendelsen eller til å kontakte deg via post, e-post eller telefon.

VBG Group AB (Onspot-varemerket) kan samle inn begrenset, ikke-personlig informasjon som nettleseren din gjør tilgjengelig når du besøker et nettsted. Denne informasjonen inkluderer IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for besøket og en eller flere informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren din. Denne informasjonen brukes til å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt og til å forbedre tilbudet vårt. Vi anbefaler også at du leser informasjonen om bruk av informasjonskapsler, som er tilgjengelig på alle nettstedene våre.

Vi kan oppbevare og behandle personlig informasjon som hentes inn via nettstedet vårt i alle land som VBG Group AB eller vår nettleverandør har avdelinger. Når du bruker våre tjenester, godtar du samtidig at informasjonen kan utveksles mellom disse avdelingene, inkludert avdelinger som ligger utenfor ditt land.

Informasjonssikkerhet
Vi bruker aktuelle sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte informasjonen mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller destruksjon.
VBG Groups ansatte eller konsulenter som trenger tilgang til informasjonen for å svare på henvendelser eller levere tjenester, har begrenset tilgang til informasjon som kan identifisere deg.

VBG Group AB er eneeier av all informasjon som samles inn via Onspot-nettstedene. Vi vil aldri selge, offentliggjøre eller leie ut denne informasjonen til tredjepart på andre måter enn beskrevet i denne erklæringen. VBG Group AB kan hente inn informasjon fra brukerne på flere steder på nettstedene. VBG Group AB kan også overføre den innsamlede informasjonen til relevant underavdeling av VBG Group AB, plassert hvor som helst i verden.

Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til å vite hvilken personlig informasjon vi har lagret om deg. Du har rett til å be om at ufullstendig, feil, unødvendig eller utdatert informasjon slettes eller oppdateres. Du har rett til å melde deg av e-postlisten vår og til å be oss om å slutte å behandle din personlige informasjon i forbindelse med direkte markedsføring eller av andre juridiske årsaker. Selv om du velger å stoppe ditt abonnement på markedsføring og annen kommunikasjon fra VBG Group Truck Equipment (Onspot-varemerket), kan vi likevel sende deg viktig informasjon.

I enkelte tilfeller, spesielt hvis du vil at vi skal slette eller slutte å behandle personlig informasjon, kan det også bety at vi ikke lenger kan levere tjenestene til deg.

Hvem er behandlingsansvarlig for din personlige informasjon?
VBG Group AB
Herman Kreftings gata 4, SE-462 28 VÄNERSBORG, Sverige er behandlingsansvarlig for din personlige informasjon.
I tillegg kan, VBG Group Truck Equipment AB, Onspot-merkevaren, som leverer produktet eller tjenesten, være behandlingsansvarlig for din personlige informasjon.

Endringer i retningslinjene
Fra tid til annen kan VBG Group AB endre denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at brukere leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for informasjon om endringer eller nye retningslinjer.

Kontaktinformasjon:
VBG Group AB
Herman Kreftings gata 4
Box 1216 SE-462 28 Vänersborg, SVERIGE