Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Onspot-nettstedene «nettstedene» som kan åpnes av forskjellige domener som VBG Group AB (publ.) eier og administrerer. Denne personvernerklæringen gjelder alle slik nettsteder.  

VBG Group anser personvern som et viktig spørsmål. Derfor bygger og driver vi våre nettsteder og nettjenester med personvern i tankene og for å overholde gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen vi kan samle inn, og hvordan vi kan bruke den.  

Datainnsamling  

Vi vil ikke samle inn personlig identifiserbar informasjon om deg (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) gjennom nettsteder med mindre du har levert det til oss frivillig. Hvis du ikke ønsker at personopplysninger skal samlet inn, må du ikke sende dette til oss.  

Men for å kunne svare på dine spørsmål eller oppfylle ønsker kan det være nødvendig å be om personopplysninger, f.eks. navn, arbeidsgiver/foretaksnavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi kan bruke denne informasjonen til å svare på dine forespørsler, eller til å kontakte deg via post, e-post eller telefon for å oppfylle din forespørsel.  

Vi kan samle inn begrenset, ikke-personlig identifiserbar informasjon som nettleseren gjør tilgjengelig når du besøker et sted. Denne logginformasjonen omfatter IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for dine spørsmål og én eller flere informasjonskapsler som unikt kan identifisere nettleseren. Vi bruker denne informasjonen til bedre å forstå nettstedet vårt og brukernes atferd og til å forbedre tilbudet vårt ytterligere. Vi anbefaler også at du leser informasjonen i informasjonskapslene som er tilgjengelig på nettstedene våre.  

Vi kan lagre og behandle personopplysninger som samles inn på nettstedet vårt i land der VBG Group AB eller våre nettutleieleverandører har fasiliteter. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du i overføringen av informasjonen mellom disse fasilitetene, herunder fasiliteter utenfor ditt land. 

Informasjonssikkerhet   

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.  

Vi treffer egnede sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til eller uautorisert endring, utlevering eller tilintetgjørelse av opplysninger. Vi begrenser tilgangen til din personlig identifiserbare informasjon til VBG Groups ansatte eller konsulenter som måtte trenge informasjonen for å oppfylle din forespørsel eller levere tjenestene våre.  

VBG Group AB er den eneste eier av eventuell informasjon samlet inn på Onspot-nettsteder. Vi vil ikke selge denne informasjonen til andre. VBG Group kan samle inn informasjon fra brukerne våre på flere forskjellige punkter på nettstedet vårt. Vi kan også overføre den innsamlede informasjonen til et datterselskap av VBG Group eller relevante forretningspartnere som er hjemmehørende hvor som helst i verden.  

Hva er rettighetene dine?  

Du har rett til å få vite hva slags personopplysninger vi har om deg. Du har rett til å få ufullstendige, uriktige, unødvendige eller utdaterte personopplysninger oppdatert. Du har også rett til å bli glemt. Hvis du ber om å bli glemt, sletter vi personopplysninger med mindre sletting hindres av en rettslig årsak. Merk at det også vil si at vi kanskje ikke kan fortsette å levere tjenestene eller ytterligere informasjon til deg.  

Du har rett til å melde deg av direktemarkedsføringsmeldinger og be om at vi slutter å behandle personopplysninger for direktemarkedsføringsformål eller av andre tungtveiende rettslige grunner. Men selv om du melder deg av markedsføring og annen kommunikasjon fra VBG Group (Onspot merkenavn), kan du fortsatt få tilsendt kritiske varsler.  

Lagring av opplysninger 

Vi lagrer de oppgitte personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for det spesifikke formålet som de ble samlet inn for eller i henhold til lovkrav. Hvis opplysninger lagres uriktig, må du kontakte oss og vi vil rette opp i dette.  

Hvem er den behandlingsansvarlige for personopplysninger?  

VBG Group AB (publ.), Herman Kreftings gata 4, SE-462 28 VÄNERSBORG, Sverige er den behandlingsansvarlige for personopplysninger.  

Endringer i erklæringen

VBG Group AB kan til enhver tid gjøre endringer i denne erklæringen. Vi anbefaler at brukere leser igjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å oppdage ny personvernpraksis eller endringer i våre regler.  

Kontakt 

Hvis du har spørsmål om behandling eller lagring av personopplysninger, trenger mer informasjon eller forslag, kan du kontakte VBG Groups personvernrådgiver Christina Holgerson på dpo@vbggroup.com

Revisjonsdato: 15. mai 2018