Det er en lang historie…

Grunntanken bak Onspot er faktisk hundre år gammel. Det er en lang historie bak denne idéen for å forbedre sikkerheten og produktiviteten ikke bare for sjåfører, men også for samfunnet som sådan.

Milepæler for Onspot

1915

I august 1915 ble patent nr. 1,150,148 tildelt Mr. W.H. Putnum fra New York for hans nye og unike sklisikringsutstyr. Mr. Putnum fikk aldri fullført arbeidet sitt.

1977

Vinteren 1977 satte Göran Törnebäck fra Linköping i Sverige Putnums idé ut i livet ved å montere et automatkjettingsystem på en lokal melkebil.

1978

Den svenske oppfinneren Göran Törnebäck tar med sin originale automatkjetting til Nord-Amerika etter å ha hatt suksess med produktet i Europa.

1988

Onspot of North America begynner å importere Onspot til North America.

1991

Onspot AB kjøpes opp av VBG Group. Produksjonen flyttes til Vänersborg i Sverige.

1992

Onspot of North America begynner å produsere.

1993

Ifølge en forskningsrapport utarbeidet av Linköping teknologiske institutt på oppdrag fra det svenske forsikringsselskapet Hansa Trafik, reduserer Onspot ulykkesfrekvensen for biler i distribusjonsvirksomhet med ca. 50 %.

2000

Ny Onspot Modell 012. Dobbeltvirkende sylinder, 33 % lettere, vedlikeholdsfri.

2003

Nytt datterselskap for salg etablert – Onspot France.

2014

Ny Onspot Modell 016. 29 % lettere, integrert sylinder, kortere.

2015

Onspot of North America kjøpes opp av VBG Group.