Når det er avgjørende med driftstid

Enten du driver offentlig eller privat virksomhet, så går alt ut på å få utført jobben – til rett tid.

Men følgene av forsinkelser på grunn av glatte veier kan være svært forskjellige, alt etter hva virksomheten omfatter. Ved redningsoperasjoner kan kort responstid være avgjørende for å berge liv og eiendom. I kommersiell virksomhet kan det medføre tapt fortjeneste og misfornøyde kunder dersom varene ikke leveres i tide.

Føl deg vel, så kjører du bra

Sjåførens velvære er en faktor for at driften skal være vellykket. Onspot
automatkjettingsystem eliminerer ikke bare uventet stans og tidstap, det
reduserer også risikoen for skader og stress – faktorer som kan føre til
sykmeldinger og nedsatt arbeidsevne. En sjåfør som føler seg trygg og
komfortabel presterer på et høyere nivå

Visste du?

Amerikanske transportselskaper bruker årlig mellom 2,2 og 3,5 milliarder dollar som følge av værrelaterte forsinkelser.

Stadig flere selskaper inkluderer været i risikoanalyser. Når man forstår hvordan været påvirker virksomheten, blir det enklere å finne ut hvordan man kan isolere uønskede værrelaterte risikoer slik at man får bedre kontroll over de økonomiske ringvirkningene.

En smart investering

En investering i Onspot er å begrense risikoen for driftsproblemer forårsaket av glatte veier og dårlige kjøreforhold. For ikke å snakke om positive menneskelige effekter som sjåførens ve og vel.