Onspot teknisk spesifikasjon

Driftshastighet

2-50km/h
Aktiveringshastighet Max 50 km/h
Strømforsyning 24 V, 8 A sikring
Luftrykk 7–10 bar
Vekt Onspot 016 10,2 kg/side exkl. bilfeste
Kjeder 6, 12 eller 18 kjeder samt 6 kjeder gnistbestandig