Internasjonalt forskrifter

I Europa varierer reglene for bruk av kjettinger fra å være generelt tillatt til å være tillatt under visse forhold. Finn ut hva som gjelder i ditt land.

Forskrifter per land

Albania - Kjettinger til drivakselen må være med i kjøretøyet. Brukes i henhold til trafikkskilt og kjøreforhold.

Belgia - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og/eller is.

Bosnia og Hercegovina - Kjettinger må være med i kjøretøyet fra 15. november til 15. april. Brukes på veier med snø og is. Bruk: Minst 1 par på drivakselen.

Bulgaria - Kjettinger må være med i kjøretøyet fra 1. november til 31. mars. Bruken er påbudt på fjelloverganger der det er angitt med skilting.

Danmark - Det er tillatt med kjettinger fra 1. november til 15. april.

Estland - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Finland - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Frankrike - Det er tillatt å bruke kjettinger der det er angitt med skilting.

Hviterussland - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Irland - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Italia - Sklisikringsutstyr (f.eks. kjettinger) må være med i kjøretøyet.

Kosovo - Kjettinger til drivakselen må være med i kjøretøyet. Brukes i henhold til trafikkskilt og kjøreforhold.

Kroatia - Kjettinger er påkrevd på drivakselen under visse forhold. Det er påbudt med kjettinger i Lika/Gorski Kotar-regionen.

Latvia - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Liechtenstein - Det er tillatt med kjettinger. Ikke nødvendig i daler. I fjellet vil skilting angi om det er påbudt med kjettinger.

Litauen - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Luxembourg - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Makedonia - Kjettinger må være med i kjøretøyet fra 15. oktober til 15. mars dersom kjøretøyet kun er utstyrt med standard dekk.

Montenegro - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Nederland - Det er ikke tillatt med kjettinger på offentlig vei.

Norge - Kjøretøy >3,5 t totalvekt er pålagt å medføre kjettinger fra 15. oktober til 31. mars. Trekkvogn med henger må medføre 7 kjettinger (Kjetting på alle drevne hjul, en styrekjetting). Onspot erstatter kravet til kjetting på innerhjulet på lastebiler over 3,5 tonn.

Polen - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is. På veier der det er pålagt med kjettinger er dette angitt med skilt.

Portugal - Det er midlertidig påbudt med kjettinger når det er angitt med skilt (forekommer kun i de høyest liggende områdene).

Romania - Kjøretøy >3,5 t totalvekt må være utstyrt med kjettinger, som må monteres når det er angitt med tilsvarende skilt.

Russland - Det er anbefalt, men ikke påbudt med kjettinger.

Serbia - Kjettinger til drivakselen må være med i kjøretøyet.

Slovakia - Kjettinger må være med i kjøretøyet. Brukes i henhold til trafikkskilt og kjøreforhold.

Slovenia - Kjettinger må være med i kjøretøyet >3,5t totalvekt dersom kjøretøyet ikke har vinterdekk.

Spania - Det er tillatt med kjettinger når det er angitt med skilt eller av myndighetene. Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Storbritannia - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Sverige - Alle tunge kjøretøy, uavhengig av nasjonalitet, må ha vinterdekk eller tilsvarende utstyr i perioden 1 desember til 31 mars. Som apparater godkjent inkludert kjettinger og kjettinger. Onspot klassifisert som ikke-skli.

Sveits - Det er bare tillatt med kjettinger dersom myndighetene påbyr dette (kjøretøy med firehjulstrekk kan være unntatt). Kjettinger skal brukes dersom skilt og kjøreforhold tilsier det.

Tsjekkia - Det kan være ulik skilting. Det er påbudt med kjettinger på minst 2 drivhjul på kjøretøy med 3 eller flere aksler dersom det er angitt med skilting.

Tyrkia - Kjettinger anbefales å være med i kjøretøyet og brukes på veier med snø og is.

Tyskland - Det er tillatt å bruke kjettinger der det er angitt med skilting.

Ukraina - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is.

Ungarn - Kjettinger er kun tillatt på veier med snø og is. Bruk og krav til at man har med kjettinger kan være påbudt på grunn av spesielle værforhold. Under vinterforhold kan det være kjøreforbud for utenlandske kjøretøy hvis de ikke har kjettinger om bord.

Østerrike - Kjettinger må være med i kjøretøyet for minst to drivakseldekk fra 1. november til 15. april. Unntak gjelder for busser i offentlig tjeneste. Brukes på veier med snø og is.