ESP

Det er en utbredt oppfatning at ESP (elektronisk stabilitetsprogram) gir økt veigrep. ESP er imidlertid et datastyrt system som hindrer at hjulene spinner ved å sette på bremsene på enkelthjul, og øker ikke veigrepet som sådan. ESP bør faktisk slås av når traksjonskontrollsystemer som Onspot koples inn!