Montere Onspot

Onspot monteres enkelt av en mekaniker på 5–8 timer. Monteringsanvisningen veileder deg trinnvis gjennom monteringen.

Armer med lagerskåler

Automatisk drenering til lufttank

Sikring for trykkstang 04