Montere Onspot

Onspot monteres enkelt av en mekaniker på 5–8 timer. Monteringsanvisningen veileder deg trinnvis gjennom monteringen.

Armer med lagerskåler

Automatisk drenering til lufttank

Sikring for trykkstang 04

Styrt tilbakeslagsventil Onspot 016