När du måste komma fram i tid!

Onspot är ett lättanvänt och tillförlitligt system med automatiska snökedjor.

På isiga och hala vägar aktiveras Onspot av föraren – inifrån hytten. För räddningsfordon, bussar och transportfordon är Onspot en smart försäkring som räddar liv, gör att du kommer fram i tid och upprätthåller ditt goda rykte.

Allt handlar om friktion

Vi vet alla vad som händer när du förlorar väggreppet. Missade leveranstider och risk för olyckor ... Efter årtionden av forsknings- och utvecklingsarbete har vi fått en djup förståelse för hur man ökar friktionen.

Genialt enkelt – och tillförlitligt

Tryck på knappen på instrumentbrädan och ett kedjehjul sänks ned så att det kommer i kontakt med insidan av däcket. Friktionen får kedjehjulet att rotera, vilket skapar en tillräckligt hög centrifugalkraft för att kedjorna kastas in under däcket.

Konfigurerad för att passa ditt fordon

Onspot är perfekt anpassad efter just ditt fordon för optimal prestanda. Välj ditt fordons fabrikat och modell, det finns en Onspot-sats som passar ditt fordon – enkelt och praktiskt för dig!

Vi finns där du finns!

Onspot finns att köpa hos mer än 2 000 återförsäljare och påbyggare världen över.