Onspot FAQ

De vanligaste frågorna (FAQ) om Onspot.

F: Ibland är det svårt att justera Onspot-hjulet så att det får rätt vinkel mot däcket. Går det att konstruera systemet så att detta kan göras lättare?

S: Det kan tyckas svårt, men vi har nu introducerat en markering som förenklar inställningen, både på skruvhuvudet och på vinkeldistansen. Markeringarna ska alltid vara placerade mitt för varandra. Dra åt skruven lätt, vrid den och vinkeldistansen samtidigt utan att flytta markeringen för att justera hjulet till rätt vinkel. Håll skruvhuvudet stilla och dra därefter åt muttern med rätt moment. Se även monteringsanvisningen som medföljer hjulsatsen.

Vi har även introducerat ett ”kastskydd”, som i vissa fall kan monteras på armen till Onspot-hjulet. Det händer ibland att en kedja fastnar mellan hjulet och armen, vilket gör att Onspot-hjulet låses, men detta förhindrar ”skyddet”. Installationen är enkel och finns beskriven i anvisningarna.

 

F: Vi diskuterade vilket Onspot-kedjehjul som är bäst. Vad tycker du?

S: Alla Onspot kedjehjul ger ett bra grepp på hala vägar. Din körstil och de situationer som du oftast befinner dig i avgör vad du ska välja. Hjulet med sex kedjor och de kraftfullaste länkarna ger det bästa greppet vid de flesta vägförhållanden, men speciellt på hårt packad snö och i snöslask. Hjulet med tolv kedjor ger det bästa greppet på is och snö eftersom det alltid finns två länkar mellan däcket och vägbanan. Hjulet med 18 kedjor är ett komforthjul som är utmärkt på is och som du inte märker av mycket inne i kupén. Det finns även ett hjul med gnistskydd som tagits fram speciellt för ADR-fordon. Prata med din återförsäljare eller kontakta oss för att få hjälp.

 

F: Onspot ger verkligen intryck av hög precision och kvalitet. Jag upptäckte nyligen att axelbulten till Onspot-hjulet är böjd. Ska den verkligen se ut så?

S: Ja. Faktum är att den är böjd, inte bara lite grand utan exakt 5,0 grader. Anledningen till detta är att Onspot-hjulet måste monteras i en viss vinkel så att kedjorna kan placeras under däcket på rätt sätt. Vid installationen är det med andra ord viktigt att den koniska brickan ligger dikt an mot undersidan på armen. Om inte finns det risk att justeringen blir felaktig, och att hjulet lossnar.

 

F: Ni talar så mycket om ert system Onspot, men förra hösten fungerade det inte tillnärmelsevis på det sätt som ni beskriver det i era fina broschyrer. Finns det något som jag måste göra innan jag monterar på det igen för vintern?

S: Ja. Inte ens Onspot klarar av allting utan ett visst underhåll. Om du vill vara säker på att systemet fungerar nu i vinter rekommenderar vi att du låter göra en snabb service av det. Detta tar bara ett par minuter och det kan bespara dig mycket problem och förseningar. Det du måste göra är att titta på hjulen och kontrollera att kedjorna inte är slitna och att gummit är i bra skick och att hjullagren roterar. Det får inte finnas något spel. Kontrollera även tätningen. Byt ut delarna om du känner dig osäker. Beställ en checklista för Onspot. På denna finns även information om slitagegränser och åtdragningsmoment för kopplingarna.

 

F: Hur länge har Onspot-kedjorna tillverkats och sålts?

S: Onspot är upphovsföretaget bakom det automatiska snökedjesystemet. Systemet uppfanns i Sverige 1977. I Nordamerika har Onspot kunna köpas via Onspot of North America sedan 1988. Systemet har tillverkats i USA sedan 1992.

 

F: Hur snabbt kan jag köra när jag aktiverar Onspot-kedjorna?

S: Onspot bör kopplas in respektive ur när fordonet är i rörelse. Systemet kan kopplas in i hastigheter på upp till 50 km/h.

 

F: Hur snabbt kan jag köra med Onspot-kedjorna inkopplade?

S: Upp till 50 km/h.

 

F: Går det att backa med Onspot-systemet aktiverat?

S: Ja. Eftersom kedjehjulet träffar vid däckets centrumlinje och kedjehjulet drivs av centrifugalkraften ger systemet grepp både vid körning framåt och vid backning.

 

F: Kommer jag få fäste i djup snö?

S: Onspot är konstruerat för att fungera effektivt på is och hårt packad snö.

 

F: Hur stora får fordonen vara för att man ska kunna installera Onspot?

S: Onspot kan monteras på fordon från pickuper med en vikt på 500 kg till klass 8 traktorsläp. Observera att inte alla fordon kan utrustas med Onspot.

 

F: Hur vet jag om jag kan montera Onspot på mitt fordon?

S: Vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller Onspot-fabriken för att få mer information om ditt tänkta användningsområde. Om en installation kan göras eller inte beror på fordonets storlek och på typen av hjulupphängning.

 

F: Är Onspot en produkt av typen ”en passar alla”

S: Nej. Onspot-satsen levereras anpassad för specifika fordonschassin, beroende på fordonets fabrikat och modell.

 

F: Hur fästs Onspot på hjulupphängningen?

S: Onspot kan erbjuda monteringskonsoler i ett stort antal konstruktioner. Vanligtvis hålls monteringskonsolen på plats genom att den monteras i fordonets u-bultar.

 

F: Hur lång tid tar installationen?

S: En typisk installation på ett fordon tar cirka 5–8 timmar.

 

F: Kan jag installera systemet själv?

S: Onspot kan installeras utan några specialverktyg. Det är bra om det finns tillgång till tryckluft. Systemet levereras med en komplett monteringsanvisning och kan enkelt installeras av en genomsnittlig mekaniker.

 

F: Hur mycket vikt lägger systemet till fordonets egenvikt?

S: Onspot-systemet väger vanligtvis ca 22 kg per drivaxel för ett stort fordon.

 

F: Kan Onspot monteras på fordon utan luftbromsar?

S: Ja. Onspot erbjuder en sats med en 12 V elektrisk kompressor som tillhandahåller lufttrycket som krävs för att manövrera Onspot på fordon utan luftbromsar.

 

F: Varför ska jag investera i ett kedjehjul med sex kedjor?

S: Onspot tillhandahåller ett kedjehjul med sex kedjor som standard. De sex kedjorna är tillverkade av en genomhärdad stållegering. Kedjehjulen med tolv respektive 18 kedjor erbjuds som tillval. Våra tester visar att kedjehjulet med sex kedjor ger ett kraftigare ingrepp, det håller längre och fungerar bättre i djup snö. Det är också billigare att byta ut detta än kedjehjulen med tolv respektive 18 kedjor.

 

F: Varför använder sig inte Onspot av utbytbara kedjelängder?

S: Eftersom systemet drivs av centrifugalkraften är Onspots bedömning att samtliga sex kedjor slits i samma takt. Vi menar också att om en kedjelängd går av i dag kommer nummer två troligtvis gå sönder kort därefter och därefter en tredje. Kunden skulle med andra ord kunna behöva åtgärda samma hjul sex gånger. Vi menar också att om du byter ut en kedja och låter de andra fem, slitna kedjorna sitta kvar, så ökar risken för obalans hos hjulet med försämrad prestanda som följd. Att byta ut kedjeplåten med sex nya kedjor är den korrekta och mest ekonomiska reparationen.

 

F: Hur lång livslängd har mitt Onspot-system?

S: Onspot-systemet är konstruerat för att hålla under fordonets hela livslängd. En del reservdelar kommer dock naturligtvis att behöva bytas ut under systemets livslängd.