När körförhållandena är besvärliga...

Dåliga och hala vägar är något som vi alla drabbas av – jämlikt. Men beroende på ditt yrke kan utmaningarna variera.

När körförhållandena är besvärliga...

Dåliga och hala vägar är något som vi alla drabbas av – jämlikt. Men beroende på ditt yrke kan utmaningarna variera.

Körning på isiga vägar

Oavsett vad du har för yrke kan isiga och hala vägar utmana din förmåga att utföra ditt jobb. Stressen och risken för personskador när du är tvungen att lämna förarhytten för att montera vanliga snökedjor är densamma för alla förare.

Onspot är ett sätt att undvika den stressen med bibehållen komfort och säkerhet samtidigt som du kommer fram till din destination i tid. Det enda som behövs är en knapptryckning.

Manuellt är tråkigt

Manuell montering av vanliga snökedjor är ett tungt och tidskrävande jobb. Och ganska tråkigt. Snökedjorna måste också monteras på rätt sätt så att de inte lossnar och skadar fordonet.

Det enkla sättet att få bra friktion är att bara trycka på en knapp på instrumentbrädan och fortsätta köra! Det är en av fördelarna med Onspot automatiska snökedjor.

Optimera din körning

Ta del av tips och tricks för att lära dig mer om hur du får ut mesta möjliga av Onspot
automatiska snökedjor
.