När uptime är kritiskt

Oavsett om du arbetar i offentlig/kommunal verksamhet eller inom privata sektorn, handlar det om att få jobbet gjort – i tid.

Men konsekvenserna av förseningar på grund av halt väglag kan variera mycket beroende på vilken typ av tjänst som du utför. För räddningstjänsten kan korta utryckningstider vara helt avgörande för att kunna rädda liv och egendom. För godstransportörer kan oförmåga att leverera varor i tid innebära lägre vinst och missnöjda kunder.

Må bra, kör bra

Förarens välbefinnande är en del av verksamhetens framgångar. Onspot automatiska snökedjor förhindrar inte bara oväntade stopp och missade leveranstider, utan minskar även skaderisk och stress – faktorer som kan leda till sjukfrånvaro och ineffektivitet i arbetet. En förare som känner sig trygg och säker presterar på en högre nivå.

Visste du?

Kostnaden för väderrelaterade förseningar hos amerikanska transportföretag är mellan 2,2 och 3,5 miljarder dollar årligen.

Företagen inkluderar allt mer väderförhållanden i sin riskhantering. Genom att förstå vädrets inverkan på verksamheten kan de fatta ett väl underbyggt beslut om hur de kan skydda sig mot risker i samband med oväntade väderförhållanden och få bättre kontroll över vädrets ekonomiska inverkan.

En smart investering

En investering i Onspot minimerar risken för driftstörningar orsakade av dåligt väglag. För att inte nämna de mänskligt positiva effekterna, som förarens välbefinnande.