Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser Onspots webbplats(er) ”Webbplats(er)”, vilka kan nås via olika domäner som ägs och administreras av VBG Group AB. Integritetspolicyn gäller alla sådana Webbplatser.

VBG Group AB tar integritet på största allvar, och vi värnar därför integritetsskyddet när vi bygger och driver våra Webbplatser och webbtjänster, och vi strävar efter att efterleva tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar. Denna integritetspolicy beskriver vilken information som vi får samla in och hur vi får använda den.

Datainsamling
VBG Group (Varumärket Onspot) samlar inte in information som kan härledas till dig (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via våra Webbplatser, såvida du inte har gett oss ditt uttryckliga medgivande till detta. Om du inte vill att vi samlar in din personliga information, ber vi dig att inte skicka den till oss.

För att kunna svara på dina frågor eller dina förfrågningar kan vi emellertid behöva be dig om personlig information såsom ditt namn, arbetsgivare/företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi får använda oss av denna information för att svara på dina förfrågningar, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon för att på så sätt kunna svara på din förfrågan.

VBG Group AB (varumärket Onspot) får samla in begränsad information som inte är personligt identifierbar som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker någon av våra Webbplatser. Denna information i loggfilen inkluderar din IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tidpunkt för din förfrågan samt en eller flera cookies som kan användas för att unikt identifiera din webbläsare. Vi använder oss av denna information för att bättre kunna förstå surfbeteendet hos våra webbplatsanvändare samt för att kunna förbättra våra erbjudanden. Vi rekommenderar även att du läser informationen på våra Webbplatser om hur vi använder oss av cookies.

Vi får lagra och bearbeta personlig information som samlas in via vår Webbplats i ett land där VBG Group AB eller våra webbhotell bedriver verksamhet. Genom att använda dig av våra tjänster samtycker du till att din information överförs till dessa anläggningar, inklusive dem som är placerade utomlands.

Informationssäkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.
Vi begränsar åtkomsten till din personligt identifierbara information till VBG Groups anställda eller konsulter som behöver ha kännedom om denna för att kunna svara på din förfrågan eller för att tillhandahålla våra tjänster.

VGB Group AB är ensam ägare till information som samlas in via Onspot-webbplatserna. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till andra på ett sätt som skiljer sig från vad som beskrivs i detta meddelande. VBG Group AB får samla in information från våra användare på flera olika punkter på vår Webbplats. VBG Group AB får även överföra den insamlade informationen till relevant dotterbolag inom VBG Group AB oberoende av dess geografiska placering.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personliga uppgifter vi har sparat om dig. Du har rätt att begära att ofullständig, felaktig, onödig eller inaktuell personlig information raderas eller uppdateras. Du har rätt att avbryta prenumeration på direktreklam samt att begära att vi upphör att bearbeta din personliga information i direktmarknadsföringssyften eller på andra tvingande rättsliga grunder. Om du väljer att säga upp din prenumeration på marknadsföringsmaterial och annan kommunikation från VBG Group Truck Equipment (varumärket Onspot), kan emellertid viktiga meddelanden fortfarande komma att skickas till dig.

I en del fall, i synnerhet om du vill att vi raderar eller upphör med att bearbeta din personliga information, kan detta även medföra att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig.

Vem är registeransvarig för din personliga information?
VBG Group AB
Herman Kreftings gata 4, SE-462 28 VÄNERSBORG är registeransvarig för dina personliga uppgifter.
VBG Group Truck Equipment AB, Onspot-varumärket som tillhandahåller produkten eller tjänsten, kan dessutom vara registeransvarig för din personliga information.

Ändringar av policyn
VBG Group AB kan då och då komma att göra ändringar av denna policy. Vi rekommenderar att användare läser denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterade om nya sekretessregler eller ändringar av vår policy.

Kontakt
VBG Group AB
Herman Kreftings gata 4
Box 1216 SE-462 28 Vänersborg