Hitta reservdelar

Här hittar du artikelnummer för att beställa reservdelar. Själva Onspot-cylinder och kedjehjulen är detsamma på olika fordon. Bilfästena däremot, är specifika för varje enskild fordonsmodell.

Reservdelar till bilfäste

Här hittar du artikelnummer för reservdelar till bilfästen. För att hitta rätt artikelnummer måste du först ange den aktuella fordonsmodellen. Detta gör du i Onspot-konfiguratorn. Därefter hittar du artikelnummer i monteringsanvisningarna för den aktuella modellen.

Du kan också finna reservdelar direkt i monterningsanvisningen om du redan har artikelnummer på bilfästesatsen.

Reservdelar till cylinder

Här hittar du artikelnumren för reservdelar till cylindrar och kedjehjul. Samma cylinder och kedjehjul används för de olika fordonsmodellerna.