Hitta reservdelar

Här hittar du artikelnummer för att beställa reservdelar. Själva Onspot-cylinder och kedjehjulen är detsamma på olika fordon. Bilfästena däremot, är specifika för varje enskild fordonsmodell.

Onspots prislista erbjuder en översikt av vilka reservdelarl som finns: 

Reservdelar till bilfäste

Här hittar du artikelnummer för reservdelar till bilfästen. För att hitta rätt artikelnummer måste du först ange den aktuella fordonsmodellen. Detta gör du i Onspot-konfiguratorn. Därefter hittar du artikelnummer i monteringsanvisningarna för den aktuella modellen.

Du kan också finna reservdelar direkt i monterningsanvisningen om du redan har artikelnummer på bilfästesatsen.

Reservdelar till cylinder

Här hittar du artikelnumren för reservdelar till cylindrar och kedjehjul. Samma cylinder och kedjehjul används för de olika fordonsmodellerna.