Montering av Onspot

Onspot installeras enkelt av en mekaniker på 5–8 timmar. Monteringsanvisningen vägleder dig genom installationsprocessen.

Monteringsanvisningar – Bilfästesats

Om du inte har artikelnummer på bilfästet kan du enkelt hitta det i Onspot konfigurator.