Det är en lång historia ...

Faktum är att den grundläggande principen bakom Onspot är över hundra år gammal. Hur denna idé kom att öka säkerheten och produktiviteten inte bara för förare, utan
för samhället, är en lång historia.

Onspots milstolpar

1915

I augusti 1915 tilldelades W.H. Putnum från New York patent nummer 1 150 148 för sin nya och unika antisladdanordning. Putnum lyckades aldrig uppnå sitt mål.

1977

Vintern 1977 fulländade Göran Törnebäck från Linköping Putnums idé genom att montera ett Automatiskt snökedjor system på en vanlig mjölkbil.

1978

Den svenske ingenjören Göran Törnebäck tar sitt ursprungliga Automatiska snökedjor system till Nordamerika efter att produkten nått stora framgångar på den europeiska marknaden.  

1988

Onspot of North America börjar importera Onspot till Nordamerika.

1991

Onspot AB förvärvas av VBG Group. Produktionen flyttas till Vänersborg.

1992

Onspot of North America startar egen tillverkning.

1993

Enligt en forskningsrapport som sammanställts av Linköpings tekniska högskola, en rapport som beställts av det svenska försäkringsbolaget Trygg-Hansa, minskar Onspot olycksfrekvensen för distributionsfordon med cirka 50 %.

2000

Onspot-modellen 012 introduceras. Dubbelverkande cylinder, 33 % lättare, underhållsfri.

2003

Nytt säljbolag etableras – Onspot Frankrike.

2014

Den nya Onspot-modellen 016 introduceras. 29 % lättare, integrerad cylinder, kortare.

2015

Onspot of North America förvärvas av VBG Group.