Onspot teknisk specifikation

Driftshastighet 2-50 km/h
Aktiveringshastighet Max 50 km/h
Strömförsörjning 24 V, 8 A säkring
Erfoderligt lufttryck 7–10 bar
Vikt Onspot 016 10,2 kg per sida exkl. bilfäste
Kedjor 6, 12 eller 18 kedjor samt 6 kedjor gnistresistenta