Så ser du till att din Onspot alltid är klar att användas

Onspot kräver mycket lite service och underhåll. I praktiken räcker det att systemet aktiveras en gång i månaden för att de självsmörjande lagren ska hållas i bra skick.