Internationella förordningar

Internationellt varierar reglerna för användning av snökedjor från tillåtet utan restriktioner
till tillåtet vid vissa förhållanden. Läs mer om vad som gäller för ditt land.

Förordningar per land

Albanien – Snökedjor för drivaxeln måste medföras i fordonet. Använd enligt trafikskyltarna och beroende på vägförhållandena.

Belgien – Snökedjor får endast användas på vägar som är täcka av snö/och eller is.

Bosnien och Herzegovina – Snökedjor måste medföras i fordonet från den 15 november till den 15 april. Används på snöiga och isiga vägar. Montering: minst ett däckspar på drivaxel.

Bulgarien – Snökedjor måste medföras i fordonet från den 1 november till den 31 mars. Användning är obligatorisk i bergspassen när skyltarna anger detta.

Danmark – Snökedjor får användas från den 1 november till den 15  april.

Estland – Snökedjor är tillåtet på snöiga och isiga vägar.

Finland – Snökedjor är tillåtet på snöiga och isiga vägar.

Frankrike – Snökedjor ska användas när trafikskyltarna påbjuder detta.

Irland – Snökedjor är tillåtet när vägarna är snö- och istäckta.

Italien – En anti-sladdanordning (t.ex. snökedjor) måste medföras i fordonet.

Kosovo – Snökedjor för drivaxeln måste medföras i fordonet. Använd enligt trafikskyltarna och beroende på vägförhållandena.

Kroatien – Snökedjor är obligatoriskt på drivaxeln vid vissa förhållanden. Snökedjor obligatoriskt i Lika/Gorski Kotar-regionen.

Lettland – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar.

Liechtenstein – Snökedjor får användas. Inte obligatoriska i dalarna. I bergen anger trafikskyltarna om snökedjor är obligatoriskt.

Litauen – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar.

Luxemburg – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar.

Makedonien – Snökedjor måste medföras i fordonet från den 15 oktober till den 15 mars om fordonet endast är utrustat med standarddäck.

Montenegro – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar.

Nederländerna – Snökedjor får inte användas på allmänna vägar.

Norge – Fordon med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton måste ha snökedjor i fordonet från den 15 oktober till den 31 mars. Lastbil med släp måste medföra 7 snökedjor (varav 5 för lastbilen/dragfordonet). Onspot ersätter snökedjor på de inre drivhjulen på lastbilen varför endast tre snökedjor behöver finnas i fordonet, om det är utrustat med Onspot. Onspot ersätter kedjekravet på innerhjulen för lastbilar över 3,5 ton.

Polen – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar. Vägskyltar som anger var snökedjor är obligatoriskt.

Portugal – Snökedjor är obligatoriskt under kortare perioder som anges av vägskyltarna (förekommer endast i höglänta områden).

Rumänien – Fordon med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton måste ha snökedjor monterade när detta anges av respektive trafikskyltar.

Ryssland – Snökedjor rekommenderas men är inte obligatoriskt.

Schweiz – Om myndigheterna tillkännager att snökedjor är obligatoriskt får endast snökedjor användas (med undantag möjligen för fyrhjulsdrivna fordon). Användning av snökedjor i den mån trafikskyltarna påbjuder detta och om vägförhållandena kräver det.

Serbien – Snökedjor för drivaxeln måste medföras i fordonet.

Slovakien – Snökedjor måste medföras i fordonet från Använd enligt trafikskyltarna och beroende på vägförhållandena.

Slovenien – Snökedjor måste medföras i fordonet med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton om fordonet inte har vinterdäck monterade.

Spanien – Snökedjor får användas när detta anges av trafikskyltar eller av myndigheterna. Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar.

Storbritannien – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar.

Sverige – Alla tunga fordon, oberoende av nationalitet, måste ha vinterdäck eller motsvarande utrustning under perioden 1 december till 31 mars. Som motsvarande utrustning godkänns bland annat slirskydd och snökedjor. Onspot klassas som slirskydd.

Tjeckien – Skyltar med varierande budskap kan förekomma. Snökedjor är obligatoriskt om vägskyltarna anger detta; skall monteras på minst två drivhjul på fordon med tre eller fler axlar.

Turkiet – Det rekommenderas att snökedjor medförs i fordonet och att de används på snöiga och isiga vägar.

Tyskland – Snökedjor ska användas när trafikskyltarna påbjuder detta.

Ungern – Snökedjor är tillåtet på snöiga och isiga vägar. Användning och medförande av snökedjor kan vara obligatoriskt på grund av speciella väderförhållanden. Vid vinterförhållanden kan utlandsregistrerade fordon nekas inresa i landet om de inte medför snökedjor ombord.

Ukraina – Snökedjor är tillåtet endast på snöiga och isiga vägar. 

Vitryssland – Snökedjor är tillåtet på snöiga och isiga vägar.

Österrike – Snökedjor måste medföras i fordonet för minst två drivaxeldäck från den 1 november till den 15 april. Undantag för bussar i kollektivtrafik. Används på snöiga och isiga vägar.