ESP

Det är en vanlig uppfattning att ESP (elektroniskt stabiliseringsprogram) ökar dragkraften. ESP är emellertid ett elektroniskt styrsystem som förhindrar att hjulen börjar spinna genom att applicera bromsarna på individuella hjul och ökar därför inte friktionen i sig. ESP-systemet bör i själva verket kopplas ur när du använder Automatic Traction Control som Onspot!