Vanliga snökedjor

Vanliga snökedjor är en uppsättning metallkedjor sammanlänkade i ett mönster för att passa runt däcket. Monteringen på däcket är mycket viktig. Felaktigt fastsatta – eller felaktigt monterade – snökedjor kan lossna och skada fordonet.

Vanliga snökedjor

Vanliga snökedjor är en uppsättning metallkedjor sammanlänkade i ett mönster för att passa runt däcket. Monteringen på däcket är mycket viktig. Felaktigt fastsatta – eller felaktigt monterade – snökedjor kan lossna och skada fordonet.

Fördelar

     • Enkel och välbeprövad konstruktion
     • Hållbara
     • Fungerar i praktiskt taget alla snö- och isförhållanden
     • Passar på alla fordon

     • Tillgängligt i de flesta länder

     • Fungerar vid körning framåt, vid backning och vid inbromsning med ABS-bromsar
     • Förkortar bromssträckan

Nackdelar

    • Tung och tidskrävande manuell montering och demontering
    • Begränsad hastighet

    • Föraren måste lämna hytten för att montera dem
    • Föraren måste lämna hytten för att demontera dem
    • Kan ge skador på fordonet om de inte monteras korrekt

Vanliga snökedjor kan monteras på:

Lätta kommersiella lastbilar

Tunga kommersiella lastbilar

Ambulanser

Brand- och räddningstjänst

Skolbussar och turistbussar

Terminaltruck

Snö- och isborttagning

Nyttofordon

Jämför med andra system

 

Typ av fordonOnspotVanliga snökedjorSandspridare Däckstrumpa av textil4x4

Lätta kommersiella lastbilar

Tunga kommersiella lastbilar

Ambulanser
Brand- och räddningstjänst
Skolbussar och turistbussar

Terminaltruck

Snö- och isborttagning

Nyttofordon

Underhåll

Vanliga snökedjor är underhållsfria De måste emellertid förvaras i fordonet.