Sandspridare

En typisk sandspridare är fast monterad på varje sida av fordonet och består av en sandbehållare och ett spridarsystem. Sandspridaren manövreras av föraren och
lägger ut sand framför drivhjulen för att öka friktionen. En del system har även en inbyggd värmare.

Fördelar

       • Permanentmonterad och klar att använda
       • Aktiveras inifrån hytten
       • Förkortar bromssträckan
       • Sandspridning är även effektivt för släpet

 

Nackdelar

      • Effektiviteten och tillförlitligheten är beroende på sandkvaliteten
      • Skrymmande och tungt (sandens vikt)
      • Kräver regelbunden påfyllning av sand (manuell)

      • Sanden kan frysa och måste då värmas upp för att kunna spridas
      • Begränsat användningsavstånd – cirka 1,5 km

      • Fungerar inte vid backning
      • Ingen effekt när sandbehållaren är tom
      • Miljöpåverkan – inte tillåtet i alla länder

Sandspridare kan monteras på:

Lätta kommersiella lastbilar

Tunga kommersiella lastbilar

Ambulanser

Brand- och räddningstjänst

Skolbussar och turistbussar

Terminaltruck

Snö- och isborttagning

Nyttofordon

Jämför med andra system

 

Typ av fordon  Onspot  Vanliga snökedjorSandspridare Däckstrumpa av textil     4x4      

Lätta kommersiella lastbilar

Tunga kommersiella lastbilar

Ambulanser

Brand- och räddningstjänst

Skolbussar och turistbussar

Terminaltruck

Snö- och isborttagning

Nyttofordon

Underhåll

Sandbehållaren måste fyllas på efter varje 1,5 km användande